توکل به خدا

کار هایش را انجام میداد، خواه به نتیجه میرسید یا نه، مهم برایش انجام وظیفه بود. بعد از شهادت حسین ایرلو ، کاکا علی شد مسئول تخریب لشکر. ماموریتی به عهده واحد تخریب گذاشته بودند ، کاکا علی خیلی برایش وقت گذاشت ، خیلی تلاش کرد ، شب تا ساعت 1.5 بیدار بود و روی طرح کار میکرد اما به نتیجه نرسید. آخر سر گفت: "خدایا من هرچه در توان داشتم مخلصانه در میان گذاشتم ، تلاشم را کردم مابقی با خودت من رفتم بخوابم."

به همین سادگی.رفتخوابید. تعریف میکرد : صبح که برای نماز از خواب بیدار شدم ، دیدم مسئله ای که قادر به حلش نبودم خود به خود حل شده است بدون اینکه من دخالتی در آن بکنم.

شهید عبدالعلی ناظم پور

تولد : 1340 _ استان فارس ، شهرستان جهرم

سمت : فرمانده گردان تخریب لشکر 33 المهدی (عج)

شهادت : 1365/11/4  _ شلمچه کربلای 5

منبع : وبلاگ بچه های اشلو
برچسب ها : مسئول تخریب لشکر, توکل به خدا, مهم برایش انجام وظیفه بود